Over ons

Eandu is een informatieve website voor iedereen die iets wil weten over voeding en voedsel in relatie tot gezondheid, kwaliteit en veiligheid. Een team van deskundige medewerkers van het Eandu vertaalt hiertoe wetenschappelijke kennis naar toegankelijke en op specifieke doelgroepen toegesneden, praktische en toepasbare normen, richtlijnen en informatie. Eandu is er allereerst voor de consument. Het heeft een stem in de openbare discussie over voeding en alles wat daarmee samenhangt. Daartoe werkt Eandu nauw samen met tal van deskundigen uit wetenschappelijke instellingen en uit het bedrijfsleven.